Di tag: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Lelaki PKK 2

Lelaki PKK

Awal saya mengikuti organisasi PKK di kecamatan karangmoncol itu terasa canggung dan rada bingung, saya kerjanya ngapain ya ??? kan dari saya kecil setahu saya itu perkumpulan PKK itu organisasi kaum hawa, nyanyi mars...